Підручники та посібники

  1. Педіатрія в практиці сімейного лікаря : посібник / Н.В. Банадига, Л.Н. Слободян, В.Е. Лобода, І.О. Рогальський та ін. // за ред. проф. Н.В. Банадига. - Тернопіль : ТДМУ. - 2008. - 340 с.
  2. Практикум з робочим журналом для аудиторної та позааудиторної роботи з медичного та фармацевтичного законодавства, судової фармації, доказової медицини та фармації : навч.-метод. посіб. / В.О. Шаповалова, І.О. Рогальський, В.В.Шаповалов та ін.. – 3-тє вид. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 36 с.