Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Сопіга Михайло ОлександровичОсвіта і трудова діяльність:
Вища педагогічна
             У 2008 році закінчив факультет іноземних мов ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний                педагогічний університет імені Григорія Сковороди». З серпня по листопад 2008 р., до вступу               в аспірантуру, працював викладачем кафедри іноземних мов у Кременецькому обласному                       гуманітарно-педагогічному інституті імені Тараса Шевченка. За час навчання в аспірантурі з                 01.11.2008 по 01.11.2011 рр. в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Історія та Правознавство». З березня 2013 р. – викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, а з червня 2013 р. викладач кафедри медичного права.
Наукова діяльність:
    У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на теренах України і Радянського Союзу в першій половині ХХ століття: наукова, організаційна діяльність професора С. П. Кулжинського (1880–1947 рр.)» (науковий керівник – проф. В.П. Коцур). 
Наукові інтереси: 
    Сфера наукових інтересів – історичний аспект правового регулювання інституту дитинства та материнства на теренах Української держави.

                                                                                Публікації :
Є автором 13-х наукових праць, серед яких 1 біобібліографічний покажчик, 4 статті у фахових виданнях, що входять до переліку Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 8 – у збірниках матеріалів наукових конференцій і семінарів.